Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Ewidencje i rejestry

Katalog wyżej: Menu Przedmiotowe

Lista artykułów:


Ewidencje i rejestry

Ewidencje i rejestry
Treść

W Szkole Podstawowej nr 154 z Oddziałami Integracyjnymi  im. P. E. Strzeleckiego w Warszawie prowadzone są następujące rejestry i  ewidencje:

1.    Księga zarządzeń dyrektora szkoły

2.    Księga ewidencji uczniów

3.    Księga uczniów

4.    Księga Absolwentów Szkoły

5.    Szkolny rejestr rozrachunku świadectw

6.    Rejestr wydanych zaświadczeń

7.    Rejestr wydawanych legitymacji szkolnych

8.    Rejestr wydawanych legitymacji służbowych

9.    Rejestr wydawanych kart rowerowych

10.  Rejestr wypadków szkolnych

11.  Rejestr decyzji dyrektora szkoły dot. zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego

12.  Ewidencja pieczęci i pieczątek

13.  Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych

14.  Rejestr korespondencji wchodzącej i wychodzącej

15.  Ewidencja obecności pracowników

16.  Rejestr zwolnień lekarskich pracowników

17.  Rejestr delegacji służbowych

18.  Rejestr awansów zawodowych nauczycieli


Wprowadził BZMW/bip.skolibabski 2012-11-06
Aktualizujący bzmw/bip.skolibabski 2012-11-13
Zatwierdzający bzmw/bip.skolibabski 2012-11-13
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 2012-11-13
Wersja standardowa