Kanał Wyżej
Ewidencje i rejestry
Tresc
W Szkole Podstawowej nr 154 z Oddziałami Integracyjnymi  im. P. E. Strzeleckiego w Warszawie prowadzone są następujące rejestry i  ewidencje:
1.    Księga zarządzeń dyrektora szkoły
2.    Księga ewidencji uczniów
3.    Księga uczniów
4.    Księga Absolwentów Szkoły
5.    Szkolny rejestr rozrachunku świadectw
6.    Rejestr wydanych zaświadczeń
7.    Rejestr wydawanych legitymacji szkolnych
8.    Rejestr wydawanych legitymacji służbowych
9.    Rejestr wydawanych kart rowerowych
10.  Rejestr wypadków szkolnych
11.  Rejestr decyzji dyrektora szkoły dot. zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego
12.  Ewidencja pieczęci i pieczątek
13.  Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
14.  Rejestr korespondencji wchodzącej i wychodzącej
15.  Ewidencja obecności pracowników
16.  Rejestr zwolnień lekarskich pracowników
17.  Rejestr delegacji służbowych
18.  Rejestr awansów zawodowych nauczycieli
Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Ewidencje i rejestry

Wersja standardowa